Política de privacitat

 

Aquest document de política de privacitat estableix de quina manera
VetMòbil, i en nom seu, Joan Ferrer i Hernàndez, tracta la informació
recopilada mitjançant aquest lloc web.

 

La informació que VetMòbil recopilarà és:

 

·      Nom i cognoms.

·      Adreça.

·      Telèfon.

·      Adreça electrònica.

 

Tota la informació recopilada per VetMòbil està protegida per tal d’evitar
l’accés de persones no autoritzades. D’acord amb els termes establerts a la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), les dades personals que ens proporcioneu al formulari de
petició, seran incloses a un fitxer informatitzat del que VetMòbil n’és
responsable. Aquestes dades s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de mantenir
la relació administrativa per gestionar la vostra sol·licitud, enviar
informació per correu electrònic sobre serveis o activitats de VetMòbil així
com sol·licitud de valoració de qualitat del servei.

Per donar-se de baixa de la base de dades, ens haureu d’enviar un correu
electrònic a
jferrer@vetmobil.cat.

Aquesta política de privacitat és susceptible de ser modificada per canvis
en el servei, pel que serà necessari que comprovi regularment que no hi ha
hagut canvis.

 

La nostra plana web pot tenir enllaços a d’altres llocs d’interès sobre els
quals VetMòbil no hi te cap control i per tant, VetMòbil no n’és responsable de
la privacitat i protecció de dades dels esmentats llocs

 

La reproducció o publicació amb fins comercials per qualsevol mitja de
material d’aquest lloc està expressament prohibida.

 

 

Aquest document de política de privacitat és vàlid des del dia 1 de juliol
de 2022.

Enviar un WhatsApp
Envia'ns un WhatsApp
Impulsat per VetMòbil
Hola! Sóc VetMòbil, envia'm un WhatsApp per obtenir més informació